ZY Elektrikli Traktör olarak;

Ülkemize ve müşterilerimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek, sahip olduğumuz bilgi ve birikimlerini sürekli iyileştirmeyi amaç edinerek müşterilerimize, uluslararası standartlarda ürün ve hizmet sunmak amacıyla;

 • Ucuz ve temiz enerji kaynağı ile çalışan, traktör, tarım makinaları ve destekleyici ürünleri üretmeyi,
 • Ülkemizin tarım ve hayvancılık konusundaki gelişimine katkıda bulunmayı,
 • Tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçimizin verimliliğini ve ekonomik gelişimini destekleyecek ürünler sunmayı,
 • Ürünlerimiz sayesinde, müşterilerimizin verimliliklerini ve ekonomik durumlarını iyileştirmelerine destek olmayı,
 • Ürünlerimizi uluslararası pazarı sunarak temiz enerji kaynakları ile çevrenin korumasına, emisyonun azaltmasına katkıda bulunmayı,
 • Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,
 • Müşteri memnuniyetine her zaman en üst seviyede değer vereceğimizi,
 • Tedarikçilerimizin ve paydaşlarımızın sürekli gelişimine odaklı olacağımızı,
 • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı ve iş hacmini sürekli geliştirerek ülke ekonomisine katkıda bulunmayı,
 • Yasalara uyacağımızı,
 • Çevre ve İş Sağlığı ile işçi güvenliği bilincinin yaygınlaştırılması için üzerimize düşen her türlü konuda görevlerimizi yerine getireceğimizi,
 • Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, kendimizin ve diğer şahısların mal ve mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlayacağımızı,

taahhüt ediyoruz.

Yönetim Kurulu