Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hususunda ZY Elektrikli Traktör Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak veri sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizler…

Gizlilik Politikası

ZY Elektrikli Traktör Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin gizliliği ve güvenliğini en üst seviyede sağlamak amacıyla gerekli idari ve teknik tedbirleri almakta ve bu doğrultuda aşağıda belirtilen hususları Şirketimiz web sitesinde uygulamaktadır. Şirketimiz, faaliyetlerini gerçekleştirmek ve hizmetlerin kesintisiz ilerlenmesini sağlamak adına; sözlü, yazılı ya da elektronik ortam veya kanallardan; temin ettiği kişisel verileri, hukuka uygun bir biçimde, Veri…

Çerez Politikası

Genel Kullanılmakta olan internet tarayıcısı aracılığı ile Internet ağ sunucusu tarafından kullanıcıların cihazlarına gönderilen küçük veri dosyaları çerez olarak anılmakta olup internet siteleri bu çerezler vasıtası ile kullanıcıları tanımaktadır. Çerezlerin ömrü tarayıcı ayarlarına bağlı olarak farklılaşmaktadır. Bu çerezler, Şirket tarafından yönetilmekte olan sistemler aracılığıyla oluşturulmakla birlikte, aynı zamanda Şirket tarafından yetkilendirilen bazı hizmet sağlayıcılar kullanıcıların…